திருகோணமலை மாவட்டத்தில் நேற்று கடந்த 24 மணித்தியாலங்களில் 70 கொவிட் தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் பணிமனை தகவல் வெளியிட்டுள்ளது .

திருகோணமலை மாவட்டத்தில் நேற்று காலை 10 மணி வரை 5254 தொற்றாளர்கள் இனங்காணப்பட்டுள்ளனர் . அவர்களில் திருகோணமலை சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி பிரிவில் 1543 தொற்றாளர்களும் ,உப்புவெளி சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி பிரிவில் 880 தொற்றாளர்களும் , குறிஞ்சாக்கேணி சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி பிரிவில் 291 தொற்றாளர்களும் , கிண்ணியா சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி பிரிவில் 511 தொற்றாளர்களும் , மூதூர் சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி பிரிவில் 716 தொற்றாளர்களும் , குச்சவெளி சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி பிரிவில் 527 தொற்றாளர்களும் , கந்தளாய் சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி பிரிவில் 290 தொற்றாளர்களும் , ஹோமரங்கடவல சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி பிரிவில் 78 தொற்றாளர்களும் சேருவில சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி பிரிவில் 62 தொற்றாளர்களும் பதவிஸ்ரீபுர சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி பிரிவில் 47 தம்பலகாமம் சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி பிரிவில் 298 தொற்றாளர்களும் ஈச்சிலம்பற்று பொது சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி பிரிவில் 11 தொற்றாளர்களும் இனங்காணப்பட்டுள்ளனர் .

திருகோணமலை மாவட்டத்தில். இதுவரை 151 கொவிட் மரணங்களும் பதிவாகியுள்ளது .

இவை நேற்று காலை 10 மணிவரையான திருகோணமலை மாவட்டத்தின் covid நிலவரம் தொடர்பாக பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் பணிமனை வெளியிட்ட தரவுகளின் படியானவை .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *