ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள உக்ரைன் நாட்டவர்களை அழைத்து வருவதற்காக அந்நாட்டுக்கு சென்ற விமானம் அடையாளம் தெரியாத குழு ஒன்றினால் கடத்தப்பட்டுள்ளது.

கடத்தப்பட்ட விமானம் ஈரானுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளதாக வெளிநாட்டு ஊடகங்கள் தெரிவிக்கின்றன.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *