(ராமு தனராஜா)

இத்தடுப்பூசி வழங்கப்படும் இடங்கள்
01.லுணுகலை வைத்தியசாலை
(கிராம சேவகர் பிரிவு 06)

  1. ஹொப்டன் வைத்தியசாலை ( கிராம சேவகர் பிரிவு 07)
  2. சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பணிமனை லுணுகலை ( கிராம சேவகர் பிரிவு 07)
  3. மெட்டிக்காத்தனை வைத்தியசாலை (கிராம சேவகர் பிரிவு 06)

05.மஹதோவ கிராமிய வைத்தியசாலை ( கிராம சேவகர் பிரிவு 02)

இவ்விடங்களில் தடுப்பூசிகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என சுகாதார வைத்திய அதிகாரி தெரிவித்தார்.

அத்துடன் 30 வயதுக்கு மேல் இதுவரையில் கொரோனா தொற்று முதலாவது தடுப்பூசிகளை பெற்றுக்கொள்ளாதவர்களுக்கு அன்றைய தினம் மாலை 5.00 மணிமுதல் மாலை 7.00 மணி வரை லுணுகலை சுகாதார வைத்திய அதிகாரி காரியாலயத்தில் மாத்திரம் வழங்கப்படும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed