ஹம்பாந்தோட்டை, லுணுகம்வெஹெர பிரதேசத்தில் சிறியளவிலான நில அதிர்வு உணரப்பட்டுள்ளது. 

தேசிய நில அளவை மற்றும் சுரங்கப் பணியகம் இதனை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. 

இன்று காலை 10.38 மணியளவில் ஏற்பட்ட இந்த நில அதிர்வானது ரிக்டர் அளவுகோலில் 2.4 மெக்னிடியூட் அளவில் பதிவாகியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed