அமைச்சரவை பரிந்துரைத்துள்ள 5,000 ரூபா கொடுப்பனவை பெற்றுக் கொள்ள இணங்க போவதில்லை என இணையவழி கற்பித்தல் புறக்கணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள ஆசிரியர் – அதிபர் ஒன்றிணைந்த தொழிற்சங்க கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

அந்த கூட்டமைப்பில் அங்கம் வகிக்கும் இலங்கை ஆசிரியர் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் ஜோசப் ஸ்டாலின் இதனை தெரிவித்துள்ளார்.

5,000 ரூபா கொடுப்பனவு வழங்கப்படும் முறைமை தொடர்பில் உரிய வகையில் தெளிவுப்படுத்தப்படவில்லை எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இது தொடர்பில் ஜனாதிபதி அல்லது நிதியமைச்சருடன் கலந்துரையாட சந்தர்ப்பம் ஏற்படுத்தி தருமாறு இணையவழி கற்பித்தல் புறக்கணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிற்சங்கங்கள் கோருவதாக இலங்கை ஆசிரியர் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் ஜோசப் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed