நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பாட்டலி சம்பிக்க ரணவக்க வாக்குமூலம் வழங்குவதற்காக இன்று குற்றப் புலனாய்வு திணைக்களத்தில் முன்னிலையாகியுள்ளார்.

கடந்த அரசாங்கத்தில் பாாிய நகர் மற்றும் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சராக அவர் பணியாற்றிய காலப்பகுதியில் இடம்பெற்றதாகக் கூறப்படும் தவறான நிதிக் கையாளுகை தொடர்பான குற்றச்சாட்டு தொடர்பில் குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்தின் விசாரணைகளை முன்னெடுக்கின்றனர்.

இந்த குற்றச்சாட்டு தொடர்பில் வாக்குமூலம் அளிப்பதற்காக அவர் இவ்வாறு குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்துக்கு சென்றுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *