அம்பாறை, கல்முனைக்குடி பகுதியில் உள்ள வீடொன்றில் நான்கு கால்களுடன் பிறந்த அதிசய கோழிக்குஞ்சு ஒன்று அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. 

மேற்படி பிரதேசத்தின் கடற்கரைப்பள்ளி வீதியில் உள்ள வீடொன்றிலேயே இந்தக் கோழிக்குஞ்சு பிறந்துள்ளது.

வீட்டு உரிமையாளரால் நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பதற்காக அடைகாக்க வைக்கப்பட்ட முட்டைகளிலிருந்து நான்கு கால்களை உடைய இக்கோழிக்குஞ்சு பிறந்துள்ளது. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *