வெண்பலகைகள்
(WHITE BOARD )

பிளாஸ்டிக் கதிரைகள்
பாடசாலை கட்டிடத் தொகுதியினை வர்ணம் பூசி அழகுபடுத்தல் போன்ற வேலைத் திட்டங்களை அமைப்பின் செயலாளர் ஆசிரிய ஆலோசகர் திரு.S. தயாளன் தலைமையில் மிக சிறப்பாக இடபெற்றிருந்தது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *