ஊவா மாகாண முஸ்லிம் அதிபர்கள் சங்கம் மற்றும் மலையக முஸ்லிம் கவுன்சில் ஆகியவற்றின் அழைப்பின் பேரில் மேற்கொண்ட இந்த விஜயத்தின் போது, பாடசாலைகளின் தற்போதையக் கல்வி வளர்ச்சி, பாடசாலைகளுக்குத் தேவையான உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் இடப்பற்றாக்குறைகள் தொடர்பில் கேட்டறிந்துகொண்டதுடன், குறித்த இரு பாடசாலைகள் தொடர்பிலும் முன்னெடுக்கவேண்டிய நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் மற்றும் மாகாண கல்விப்பணிப்பாளர் ஆகியோருக்கு ஆளுநர் ஆலோசனை வழங்கினார்.

இந்த விஜயத்தில் ஆளுநரின் செயலாளர் எம்.எம். விஜயநாயக, மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் சந்தியா அபன்வெல, மாகாண கல்விப் பணிப்பாளர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள், அல்-அதான் மகா வித்தியாலயத்தின் அதிபர் முஹம்மட் ஸரூக், அல்-ஹிக்மா ஆரம்பப் பாடசாலையின் அதிபர் முஹம்மட் ரிஸ்வான் உட்படப் பாடசாலை அபிவிருத்தி சங்க உறுப்பினர்கள் மற்றும் மலையக முஸ்லிம் கவுன்சில் உறுப்பினர்கள் கலந்துகொண்டனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *