திருகோணமலை மூன்றாம் கட்டை சந்தியில் இன்றைய தினம்

  1. மாற்றுத் திறனாளிகளின் தொழில் உரிமையை பாதுகாப்போம்..

2.மாற்றுது் திறனாளிகளின் வாழ்வாதாரத்தை உறுதிப்படுத்துவோம்..

3.3 சதவீதம் அரச தொழில் வாய்ப்பை உறுதிசெய்வோம்…

4.அரசே மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான விசேட அடையாள அட்டையை வழங்குங்கள்..

5.பொது கட்டிடங்களுக்கான அனுகும் வசதிகளை ஏற்படுத்துங்கள்…

6.சைகை மொழி தெரிந்த அலுவலர்களை சேவைக்கு அமர்த்துங்கள்..

7.மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான சுகாதார சேவைகளை உறுதிப்படுத்துங்கள்..

8.மாற்றுத் திறனுடைய மாணவர்களின் கல்வி உரிமையை பாதுகாப்போம்..

எனும் கோரிக்கைகளை முன்வைத்து ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று ஒழுங்கு செய்யப்பட்டு மேற்கொள்ளப்பட்டது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *